RICHTER, SVIATOSLAV (1915-1997)

Sviatoslav Richter, một trong những nghệ sĩ piano Xôviết vĩ đại nhất thế kỷ XX sinh ngày 20 tháng 3 năm 1915 tại Zhitomir,...

RYSANEK, LEONIE (SOPRANO, 1926-1998)

video
“Bà đã góp phần tạo nên diện mạo của gần một nửa thế kỷ lịch sử opera, một trong những nghệ sỹ lớn nhất...

BRAVO hay BRAVA? Vỗ tay hay là không?

video
Có nên vỗ tay giữa các chương nhạc? Về việc vỗ tay trong một buổi biểu diễn nhạc cổ điển, mặc dù quy định chuẩn...

BORODIN, ALEXANDER (1833-1887)

video
Alexander Borodin bộc lộ thiên hướng âm nhạc từ nhỏ tuy nhiên khi lớn lên, ông lại trở thành tiến sĩ hoá học. Theo...

Giới thiệu

video
NƠI HỘI NGỘ TÌNH YÊU ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN "Tôi có cảm tưởng rằng âm nhạc, trước tiên phải là những rung động trong tâm...

Tổ chức