BORODIN, ALEXANDER (1833-1887)

video
Alexander Borodin bộc lộ thiên hướng âm nhạc từ nhỏ tuy nhiên khi lớn lên, ông lại trở thành tiến sĩ hoá học. Theo...

Giới thiệu

video
NƠI HỘI NGỘ TÌNH YÊU ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN "Tôi có cảm tưởng rằng âm nhạc, trước tiên phải là những rung động trong tâm...

Tổ chức

Nghệ sĩ

Nhà soạn nhạc