THỜI KÌ BAROQUE (1600-1700)

Vào cuối thế kỷ 16, khi tính phức điệu thời Phục hưng vẫn còn đang thịnh hành, những tiến triển mới ở Ý đã...

THỜI KÌ PHỤC HƯNG (1400-1600)

Chống lại những phức tạp của ars nova, hầu hết các nhà soạn nhạc đầu thế kỉ 15 ưa thích phong cách âm nhạc...

THỜI KÌ TRUNG CỔ (TRƯỚC THẾ KỈ THỨ 15)

Âm nhạc đầu thời kì Trung cổ  Ở thời Trung cổ, hầu hết các nhạc sĩ chuyên nghiệp đều được nhà thờ Cơ đốc giáo...

PIANO

Anh: Piano; Pháp: Piano; Đức: Klavier; Ý: Pianoforte; TBN: Piano; phiên âm tiếng Việt: Pi-a-nô / Dương cầm I. Sơ lược về đàn piano  Piano là tên một nhạc cụ thuộc loại...

DOUBLE BASS

Anh: Contrabasse/Double bass; Pháp: Contrebasse; Đức: Kontrabass; Ý: Contrabasso; TBN: Violon; phiên âm tiếng Việt: Công-tra-bát Mặc dù không được công nhận phổ biến, đàn contrabass được xem là phiên bản...

VIOLA

Anh: Viola; Pháp: Alto; Đức: Bratsche / Altgeige; Ý: Viola; TBN: Viola; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-la Viola là một nhạc cụ dây dùng vĩ kéo. Nó đảm nhiệm giọng trung...

VIOLIN

Anh: Violin; Pháp: Violon; Đức: Violine / Geige; Ý: Violino; TBN: Violín; phiên âm tiếng Việt: Vi-ô-lông / Vĩ cầm Cấu tạo    Thân Hộp đàn violin hầu như được làm toàn bộ bằng...

CELLO

Anh: Cello; Pháp: Violoncelle; Đức: Violoncell; Ý: Cello / Violoncello; TBN: Violoncello / Violonchelo; phiên âm tiếng Việt: Xen-lô / Vi-ô-lông-xen Violoncello (cũng gọi là Cello) là một nhạc cụ thuộc...

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Conductor (nhạc trưởng) Nhạc trưởng trong dàn nhạc có thể so sánh với người giáo viên trong một lớp học. Nhạc trưởng làm...